Uluslararası İlişkiler

EGEDA

1990 yılında kurulan EGEDA, Fikri Mülkiyet Kanunları tarafından tanınan ve korunan haklardan kaynaklanan görsel-işitsel üreticilerin çıkarlarını temsil eden ve savunan bir fikri mülkiyet hakları yönetimi kuruluşudur.

EGEDA, yasal olarak oluşturulmuş, çeşitli fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin adına ve çıkarları doğrultusunda kullanım veya ücretlendirme haklarının yönetimine adanmış bir kuruluştur.

Fikri mülkiyet hakları, eserlerin gelecekteki kültürel yaratımların yararına doğru şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bir araçtır. Sinema, yaratılması, geliştirilmesi ve topluma sunulması bir endüstriye ihtiyaç duyan bir sanattır. Böylece, sanatsal ve endüstriyel faaliyetin bu ikili boyutunda, senaristlerin, yönetmenlerin, aktörlerin, müzisyenlerin yaratıcı katkısıyla ama aynı zamanda yapımcıların da yaratıcı ve ekonomik katkısıyla bir film yapılır. Bu onları, yaptıkları işin karşılığının ve ekonomik katkılarının geri alınmasının bir parçası olan hakların, fikri mülkiyet haklarının sahibi yapar.

Özellikle fikri mülkiyet hakları konusunda aktif ve dikkatli olan EGEDA, aynı zamanda temsil ettiği görsel-işitsel üreticilere ve görsel-işitsel sektörün tamamına yönelik bir hizmet şirketidir.

Görsel-işitsel yapımcılar (uzun metrajlı filmler, kısa filmler, televizyon dizileri…) ve gerçek veya tüzel kişi olan yerli veya yabancı yararlanıcılar kuruluşun ortağı olabilir. EGEDA’ya bağlılık ve kalıcılık isteğe bağlı ve ücretsizdir.

EGEDA, MEDIA Desk İspanya’nın Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesidir.

TESİYAP ve EGEDA arasında bir iş birliği sözleşmesi bulunmaktadır.

FIAPF

Uluslararası Film Yapımcıları Birlikleri Federasyonu (International Federation of Film Producers Associations | FIAPF) 27 farklı ülkeden 34 yapımcı meslek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu kar amacı gütmeyen bir federasyondur. FIAPF, küresel film ve televizyon yapım endüstrileri kapsamında yapımcıların ortak ekonomik ve yasal çıkarlarını temsil etmektir. Yapımcı haklarını savunan bir kuruluş olarak FIAPF, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları mevzuatı, dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve görsel işitsel değer zincirine etkileri, teknolojik standardizasyon uygulaması ve medya düzenlemeleri, kamu ve özel sektör film finansmanı mekanizmaları konularında mesleki ilke ve politikaların koordine edilmesi sağlamaktadır. 

TESİYAP 2016 yılından bu yana aktif olarak FIAPF üyesi olarak yapımcılık faaliyetlerine katkı sunmaktadır.